پنجمین دوره مسابقات شطرنج

پنجمین دوره مسابقات شطرنج
‎جام شیرکوه یزد
‎۲۲لغایت۲۷آذر ۹۵
‎ویژه ریتینگ داران زیر۲۲۰۰
‎هیات شطرنج استان یزد

افتتاح

ورژن ۲ وبسایت رسمی هیئت شطرنج استان یزد به صورت رسمی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ به صورت رسمی افتتاح شد.