مسابقات جام فجر

هیات شطرنج استان یزد با همکاری هیات شطرنج شهرستان یزد برگزار می کند
زمان:۲۰لغایت ۲۱بهمن
بابیش از ۱۶میلیون ریال جوایز