اعضاء هیئت

 • وحیده صوابیه

  وحیده صوابیه

  رییس هیئت
 • حببیب الله تقی پور

  حببیب الله تقی پور

  دبیر هیئت
 • مهدیه السادات اعلی زاده

  مهدیه السادات اعلی زاده

  نایب رییس بانوان
 • امین علایی راد

  نایب رییس آقایان