۱-باشگاه شطرنج فرزین
سال تاسیس ۱۳۸۸
یزد صفاییه بلوار صیاد شیرازی تلفن : ۳۸۲۳۸۲۳۱


۲-باشگاه سنگ آهن مرکزی
سال تاسیس۱۳۹۵
بافق. شهرک آهن شهر


۳-باشگاه شطرنج نظام مهندسی معدن.  سال
تاسیس ۱۳۹۵
یزد بلوار دانشجو


۴.باشگاه ذهن برتر
سال تاسیس ۱۳۹۵