پنجمین دوره مسابقات شطرنج

پنجمین دوره مسابقات شطرنج
‎جام شیرکوه یزد
‎۲۲لغایت۲۷آذر ۹۵
‎ویژه ریتینگ داران زیر۲۲۰۰

‎هیات شطرنج استان یزد افتخار دارد از کلیه شطرنج بازان سراسر کشور در پنجمین دوره مسابقات جام شیرکوه یزد دعوت به عمل آورد. مسابقات جام شیرکوه (Rated) با شرایط زیر برگزار میگردد:

اطلاعات کامل و شرایط ثبت نام در لینک : http://chess.ir/courses/%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%ac/