2016/10/19

افتتاح

ورژن ۲ وبسایت رسمی هیئت شطرنج استان یزد به صورت رسمی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ به صورت رسمی افتتاح شد.
2017/01/24

دومین دوره مسابقات جام فجر یزد

2017/04/07

مجمع هیات شطرنج استان یزد

2017/08/14

مسابقات انتخابی رده های سنی استان یزد

2018/01/24

مسابقات جام فجر

2018/10/01

حیدری قهرمان مسابقات جام اندیشمندان شد

2018/10/01

شروع مسابقات جام پارسیان

2018/10/01

ثبت نام ترم پاییز آغازشد