2019/03/30

تقدیر از حامی مسابقات جام شیرکوه یزد

2019/07/08

اعزام بانوان به مسابقات زیر ۲۰سال کشور

2019/07/18

مسابقات شطرنج قهرمانی آقایان-بانوان استان یزد (ریتد کشوری)

مسابقات قهرمانی شطرنج آقایان-بانوان در تاریخ ۳۱ تیر لغایت ۴ مرداد در یزد برگزار میگردد. دانلود آیین نامه مسابقه   برای ثبت نام در مسابقات میتوانید […]
2020/01/28

مسابقات جام فجر

بار دیگر در زیباترین و با شکوه ترین تالار شهر یزد میزبان شماییم. بابیش از ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ریال جوایزنقدی مسابقات شطرنج جام فجر یزد ۸لغایت۹بهمن (ریتد کشوری-رپید) تالار […]