افتخارات هیات شطرنج استان یزد

عنوان سال
کسب مقام سوم مسابقات تیمی آقایان در  لیگ برتر ۱۳۸۹
کسب مقام پنجمی تیم بانوان در مسابقات لیگ برتر کشور ۱۳۸۹
کسب مقام اول مسابقات زیر ۱۴سال کشور توسط اقای رستم بهمردی
کسب مقام سوم زیر بیست سال کشور توسط آقای  آرمان سرستیان ۱۳۹۴
کسب  عنوان استاد فیده جهانی توسط آقای رستم بهمردی در سال ۱۳۹۴
کسب بیش از ۴۰ریتینگ بین المللی توسط بازیکنان