باشگاه های شطرنج استان یزد

نام باشگاه سال تاسیس آدرس شماره تماس
باشگاه شطرنج فرزین ۱۳۸۸ یزد صفاییه بلوار صیاد شیرازی ۳۸۲۳۸۲۳۱
باشگاه سنگ آهن مرکزی ۱۳۹۵ بافق. شهرک آهن شهر -
باشگاه شطرنج نظام مهندسی معدن ۱۳۹۵ یزد-بلوار دانشجو -
باشگاه ذهن برتر ۱۳۹۵ یزد- بلوار امیرکبیر -
باشگاه ایده ها ۱۳۹۶ یزد -دخمه ۳۸۳۳۵۸۲۱