اسامی مربیان

نام و نام خانوادگی درجه مدرک مربیگری
وحیده صوابیه فیده
مهدیه اعلی زاده 2
ملیحه میررکنی 2
حبیب الله تقی پور 2
زاهده قرایی 3
فایزه آناهید 3