اسامی داوران

نام و نام خانوادگی درجه مدرک داوری
وحیده صوابیه بین المللی
مهدیه اعلی زاده 1
ملیحه میررکنی 2
حبیب الله تقی پور 3
زاهده قرایی فیده
فایزه آناهید 2