اسامی داوران

نام و نام خانوادگی درجه مدرک داوری
وحیده صوابیه فیده
مهدیه اعلی زاده 1
ملیحه میررکنی 2
حبیب الله تقی پور 3
زاهده قرایی 1
فایزه آناهید 2