آگوست 21, 2023

جام جهان شهر یزد-10شهریور

اولین دوره جام جهان شهر یزد ریتد کشوری جمعه-10شهریور ساعت 9صبح-هتل صفاییه-سالن خیام آیین نامه مسابقات جام جهان شهر یزد
آگوست 21, 2023

جام متفکران-2شهریور

مسابقات جام متفکران-2شهریور ساعت 17
آگوست 15, 2023

مسابقات متفکران-26مرداد

مسابقات جام متفکران
آگوست 8, 2023

مسابقه جام متفکران-19مرداد

مسابقات جام متفکران هر پنجشنبه ساعت 17:00 مکان:هیات شطرنج یزد36239797
جولای 18, 2023

جام متفکران-29تیر

مسابقات جام متفکران -29تیر-ساعت 18
جولای 10, 2023

جام متفکران-22تیر

مسابقات  پنجشنبه 22تیر ساعت 18 مکان هیات شطرنج یزد
جولای 3, 2023

جام متفکران-15تیر

مسابقاات جام متفکران هر پنجشنبه ساعت 18
ژوئن 26, 2023

مسابقات جام متفکران-8تیر

مسابقات جام متفکران-8تیر ساعت 18-هیات شطرنج یزد
ژوئن 19, 2023

مسابقات هفتگی(جام متفکران)

آیین نامه مسابقات هفتگی:شروع1تیر جام متفکران