دسامبر 30, 2021

ثبت نام مسابقات قهرمانی رده های سنی استان یزد1400

آیین نامه را با دقت مطالعه فرمائید اصلاحیه آیین نامه رده سنی1400
دسامبر 30, 2021

مسابقات انتخابی قهرمان پیشکسوتان استان یزد

آیین نامه مسابقات پیشکسوتان